Logic Bomb - En skjult trussel mod virksomheders sikkerhed

Logic bomb er en type af malware, der er designet til at udløse en ondsindet handling, når en bestemt betingelse er opfyldt. Det kan være en stor trussel mod virksomheders sikkerhed og kan resultere i alvorlige konsekvenser, såsom tab af data og økonomisk skade.


Hvem er i risiko for logic bombs?

Virksomheder, der har kritisk information gemt på deres computer-systemer, er i risiko for at blive angrebet af logic bombs. Dette inkluderer både store og små virksomheder i alle brancher.

Hvad er en logic bomb?

Logic bomb er en type af malware, der er designet til at udløse en ondsindet handling, når en bestemt betingelse er opfyldt. Det kan være en tidsbestemt handling, en handling, der udløses ved at et bestemt dato eller tid nås, eller en handling, der udløses ved at en bestemt aktivitet finder sted.

Hvorfor er logic bombs farligt?

Logic bombs kan være farligt, fordi det kan resultere i alvorlige konsekvenser, såsom tab af data og økonomisk skade. Det kan også skade virksomhedens omdømme og kreditværdighed, hvilket kan have langsigtede konsekvenser.

Hvordan kan man beskytte sig mod logic bombs?

Der er en række ting, man kan gøre for at beskytte sig mod logic bombs:

  • Oprethold en opdateret antivirus-software på alle virksomhedens computere.
  • Oprethold regelmæssige sikkerhedskopier af virksomhedens data.
  • Træn dine medarbejdere i god sikkerhedspraksis, herunder hvordan man undgår at blive inficeret med malware.
  • Overvåg virksomhedens systemer regelmæssigt for mistænkelig aktivitet.

Alt i alt er det vigtigt at være opmærksom på truslerne mod virksomhedens sikkerhed og at tage de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte mod logic bomb og anden malware.