Hvad er JWT og hvordan fungerer det?

JWT står for JSON Web Token og det er en standard for at sende information sikkerhedsstærkt mellem to parter gennem en web-applikation. JWT består af tre dele, header, payload og signature, og kan bruges til at autentificere og godkende brugere i en web-applikation.


Hvem bruger JWT?

JWT bruges af web-udviklere og organisationer, der ønsker at sikre deres web-applikationer og garantere, at deres brugere er autentificerede og godkendte.

Hvad er JWT?

JWT står for JSON Web Token og det er en standard for at sende information sikkerhedsstærkt mellem to parter gennem en web-applikation. JWT er en form for token-baseret autentifikation, hvor en token sendes fra en server til en client, som derefter kan bruges til at identificere en bruger.

Hvordan fungerer JWT?

JWT består af tre dele, header, payload og signature. Header beskriver, hvilken type token det er og hvilken algoritme, der er blevet brugt til at signere tokenet. Payload indeholder information om brugeren, fx brugernavn og rollen, og signature er en krypteret string, der bruges til at bekræfte, at tokenet er autentisk.

Når en bruger logger ind i en web-applikation, vil serveren returnere en JWT til brugeren. Brugeren vil derefter gemme tokenet og sende det med hver anmodning til serveren. Serveren vil derefter kunne validere tokenet ved at verificere signaturen og derefter autorisere brugeren til at få adgang til de pågældende tjenester.

Hvorfor bruges JWT?

JWT bruges, fordi det giver en sikker og effektiv måde at autentificere og godkende brugere i en web-applikation. Det gør det også muligt for en server at holde styr på, hvem der er logget ind og hvilke tjenester, de har adgang til, uden at skulle opbevare brugerdata på serveren.